Predbežná poradová listina v žiackom domove júl 2023

predbezna1

predbezna2