NRSNM: podpora prvákom a štipendiá pre gymnazistov

V utorok 10. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítala úradujúca riaditeľka Vieroslava Struhárová.

Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 6 000 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do troch slovenských tried, tak vo všeobecnom odbore, informačnom odbore a kuchárskom odbore. Týchto prvákov v Petrovci je dokopy 62. Tento druh podpory a štipendiá Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udeľuje zo svojho rozpočtu z položiek výborov pre vzdelávanie, informovanie a úradného používania jazyka a písma.

NRSNM

So štrnástimi žiakmi bola podpísaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná úhrada bude žiakom odovzdaná dvakrát po 10.000 dinárov na účet počas prvého a druhého polroka.

Na základe rozhodnutia Komisie pre štipendiá finančnú podporu v hodnote 20 000 dinárov získalo 19 stredoškolákov a z petrovského gymnázia 14 žiakov od druhého po štvrtý ročník: Isidora Šimoniová (Selenča), Filip Varga (Petrovec), Helena Štrbová (Petrovec), Dávid Obuch (Kulpín), Lucia Stajićová (Kysáč), Tatiana Filipovićová (Petrovec), Andrea Javorníková (Selenča), Marcela Gániová (Petrovec), Hana Cechmajstrová (Petrovec), Simona Kreková (Kulpín), Sára Štrbová (Petrovec), Ema Chalupková (Petrovec), Dávid Martuliak (Kulpín) a Andrej Dudáš (Kysáč).

GJKstipendiaNRSNM1 najlepsi 300x200