Deň otvorených dverí

Den otvorenych dveri 2024

Vážený,

S radosťou vám oznamujeme, že v sobotu 25. mája 2024 od 9:00 do 17:00 sa pre všetkých záujemcov organizuje Deň otvorených dverí.

Počas Dňa otvorených dverí budú mať záujemcovia príležitosť:

  • podrobnejšie sa informovať o vzdelávacích profiloch na gymnáziu,
  • dozvedieť sa o aktivitách, ktoré sa realizujú v rámci školy a žiackeho domova,
  • spoznať učiteľov a vychovávateľov a diskutovať s nimi o podmienkach zápisu, spôsobe vzdelávania a pod.

Prosíme vás, aby ste tieto informácie poslali svojim žiakom spôsobom, ktorý považujete za najvhodnejší (prostredníctvom webovej stránky školy, sociálnych sietí a pod.) a srdečne vás pozývame, aby ste sa zapojili do tejto aktivity.

Sme vám k dispozícii pre akékoľvek ďalšie informácie alebo iné formy spolupráce medzi Vašou školou a Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom.