Kvíz KOLIKO SE POZNAJEMO

V rámci projektu Pokrajinskej vlády Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine žiaci nášho gymnázia zúčastnili sa štrnásteho cyklu kvízu z kultúry a dejín národnostných spoločenstiev Vojvodiny Koľko sa poznáme, ktorý organizuje Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

Súťaž sa realizovala v podobe regionálnych kvalifikačných súťaží, semifinálových súťaží a finálovej súťaže stredných škôl z územia Vojvodiny.

Skupina účastníkov z našej školy pozostávala so 4 žiakov: Emília Vujačićová z 1.a triedy, Zoran Mitić a Branka Sevkić 1.c a Andrej Dudáš 2.a, ako aj vedúceho skupiny profesora dejepisu Martina Širku.

Na kvalifikačnom súťažení v Sriemskych Karlovciach dňa 08.06.2022 postúpili sme do semi finále, ktoré sa uskutočnilo v Petrovaradíne dňa 15.06.2022.

V samotnom finále, ktoré sa aj nahrávalo v štúdiu Dunav, tiež v Petrovaradíne, dňa 16.06.2022. obsadili sme 4. miesto zo všetkých stredných škôl z Vojvodiny, ako aj peňažnú odmenu 40.000 RSD a edukačné cestovanie pre účastníkov.

                                         profesor dejepisu Martin Širka

Petrovaradin finale

Publikum   Petrovaradin finale

Petrovaradin semi finale

Pokrajinsky sekretar   Petrovaradin finale

S. Karlovci ekipa kvalifikacie

S. Karlovci kvalifikacie1

S. Karlovci kvalifikacie2