Imatrikulácia

Nauč ma umeniu malých krokov."

Nedaj mi to, čo si želám, 

ale to, čo potrebujem."

Antoine de Saint - Exupéry

Slávnostná Imatrikulácia našich prvákov sa uskutočnila dňa 28. novembra 2019 o 17.00 hodine v žiackom domove.

Program pripravili žiaci pod dozorom svojich vychovávateľov.