Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023

Zápis žiakov do prvého ročníka bude prebiehať v zborovni gymnázia.

I. kolo zápisu bude vo štvrtok, 14. júla a v piatok, 15. júla 2022 od 8. do 15. h.

II. kolo zápisu žiakov bude v sobotu, 16. júla 2022 od 8. do 15. h.

Potrebné doklady pre zápis žiakov:

   - vysvedčenia zo 6., 7. a z 8. ročníka ZŠ

   - vysvedčenie o ukončenej ZŠ

   - potvrdenie o absolvovanej záverečnej skúške (malej maturity)

   - diplomy, ktoré žiak získal na súťaženiach.

Pre odbor elektrotechnik IT a trojročný odbor kuchár je potrebné lekárske vysvedčenie.

Pre kuchársky odbor nie je potrebné, aby žiak mal absolvovanú záverečnú skúšku.

Prihlasovanie do žiackeho domova bude od 12. do 20. júla 2022 v žiackom domove. 

Prihláška do žiackeho domova na školský rok 2022/2023

Súbeh na zápis žiakov do žiackeho domova a potrebné doklady