Upis učenika u prvi razred gimnazije u školskoj godini 2022/2023

Upis učenika u prvi razred će biti u zbornici gimnazije.

I krug upisa učenika će biti u četvrtak, 14. jula i u petak, 15. jula 2022. od 8 do 15 časova.

II krug upisa učenika će biti u subotu, 16. jula 2022. od 8 do 15 časova.

Dokumenta, koja su potrebna za upis učenika:

   - svedočanstvo iz 6., 7. i 8. razreda OŠ

   - svedočanstvo o završenoj OŠ

   - uverenje o položenom završnom ispitu (maloj maturi)

   - diplome sa takmičenja.

Za smer elektrotehničar IT i trogodišnji smer kuvar je potrebno lekarsko uverenje.

Za kuvarski smer nije potrebno da učenik ima položen završni ispit.

Prijavljivanje za dom učenika će biti od 12. do 20. jula 2022. u domu učenika.

Prijava u dom učenika za školsku godinu 2022/2023.

Konkurs za upis učenika u dom učenika i potrebna dokumenta