Konečná poradová listina

Predbežná poradová listina prihlásených žiakov na pobyt a stravovanie v žiackom domove v školskom roku 2022/2023 je i

KONEČNÁ PORADOVÁ LISTINA, nebolo sťažností v stanovenej lehote:

str1
str2

str3