Konačna rang lista

Preliminarna rang lista prijavljenih učenika za smeštaj i ishranu u domu učenika u školskoj godini 2022/2023 je takođe i

KONAČNA RANG LISTA, jer nije bilo žalbi u predviđenom terminu:

str1
str2

str3