Zápis 2019 do žiackeho domova

Internat sprava
 
Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova žiakom budú zaslané poštou na adresu uvedenú v Prihláške.