Prednáška o AIDS

     Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS.

Na našom gymnáziu sme si ho pripomenuli prednáškou dňa 05. decembra 2019.

aids1

       Žiaci 1.až 4.ročníka sa hlavne dozvedeli o všetkých preventícnych opatreniach, o čom ich informovali zamestnankyne Domu zdravia v Petrovci, Anna Greksová a Anna Medovarská.

aids2

aids3