Veľtrh vzdelávania v decembri 2019

     V Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci dňa 9.decembra 2019. r prebiehal Veľtrh vzdelávania.

     veltrh

     Ide o podujatie, na ktorom stredoškolákom svoje programy a ponuky predstavujú vyššie a vysoké školy, tak od nás ako aj zo zahraničia, predovšetkým zo Slovenskej Republiky. Veľtrh vzdelávania je tradičné podujatie, ktoré už rad rokov prebieha v Gymnáziu Jána Kollára so žiackým domovom. Ide o prezentáciu vysokých a vyšších škôl, tak od nás, ako aj zo zahraničia, ktoré sa snažia prilákať stredoškolákov pre štúdium v ich školách. Podujatie otvorila a všetkých účastnikov privítala úradujúca riaditeľka GJK zo žiackym domovom Jarmila Vrbovská. Na podujatí sa tohto roku predstavilo zo desať fakúlt zo Srbska, ale aj okolo desať zo Slovenskej Republiky.

     Pokiaľ ide o vysoké školy zo Srbska, tradične sa tohto podujatia zúčastňuje Filozofická fakulta v Novom Sade, v rámci ktorej pôsobí aj Oddelenie pre slovakistiku. Pokiaľ ide o Univerzity a fakulty zo Slovenskej Republiky, boli tu niektoré ktoré sa už rad rokov predstavujú petrovským stredoškolákom, a svoj program štúdia predstavili aj určitési vysoké školy, ktoré sú tu po prvý krát.

     Podujatie akým je aj tradičný Veľtrh vzdelávania, sú úžitočné najmä pre tých stredoškolákov, ktorí si ešte stále nie sú istí, čo by chceli študovať. A takých je asi väčšina, lebo málokto v tom veku už naisto vie, čomu by sa chcel venovať celý život. Voľba povolania je niečo, čo ovplyvní budúci život mladého človeka.