UDELENIE ŠTIPENDIÍ V PETROVSKOM GYMNÁZIU

     Dňa 17. decembra na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci žiakom v slovenských triedach udelili štipendiá - finančnú podporu z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

   Odmeny dostali štrnásti stredoškoláci, ktorí v druhom a treťom ročníku získali prospech 5.00 a ktorí následne s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou podpísali zmluvy o finančnej podpore. Uchádzať sa mohli teda žiaci, ktorí ukončili úspešne prvý ročník. Predtým sa už udelili podobné finančné podpory piatim stredoškolákov na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici a ôsmim žiakom Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

     stipendie2

     Kritérium na udelenie štipendia bol, aby žiak bol zapísaný v triede so slovenskou vyučovacou rečou, a potom sa ešte komisia riadila aj prospechom, hoci záujemcov o tento druh podnetnej pomoci bolo viac. Doteraz sa finančná podpora udeľovala iba gymnazistom v Kovačici a žiakom v petrovskom gymnáziu sa hradil pobyt v internáte. Teraz sa komisia rozhodla vypracovať nové pravidlá, a tým sa môžu uchádzať všetci žiaci, ktorí sú v slovenských triedach, aby vlastne možnosť mali aj žiaci zo zdravotníckej školy a aj tí, ktorí nie sú ubytovaní v internáte v Báčskom Petrovci, teda aj Petrovčania, aj Hložančania, aj Kulpínčania, dozvedáme sa od koordinátorky Výboru pre vzdelávanie S. Zolňanovej. 

stipendie1

     Slávnosť udelenia štipendií sa začala umeleckým programom, v ktorom svoje kvality prezentovali Martin Ján Javorník hrou na husliach, Karmena Kováčová zarecitovala báseň Viery Benkovej a Martina Agarská zaspievala víťaznú pieseň na pivnickom festivale. Prítomných srdečne privítala nová riaditeľka Jarmila Vrbovská, menovite predsedníčku NRSNM Libušku Lakatošovú, predsedu Báčskopetrovskej obce Srđana Simića, koordinátorku Výboru pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú a predsedníčku Výboru pre informovanie Annu Horvátovú. Ďalej slovo odovzdala predsedníčke Lakatošovej, ktorá sa netajila tým, že sa v Petrovci a gymnáziu cíti príjemne, keďže aj sama bola žiačkou tohto gymnázia: „Vážime si to, že ste úspešní žiaci, a tiež aj to, že sa si zvolili práve petrovské gymnázium, kde je výučba v slovenskom jazyku.“ V pokračovaní zmluvy o udelení štipendií podpísali a do konca bežného roku po 8-tisíc a v druhom polroku ešte10-tisíc din. dostanú  títo žiaci: Martina Miksádová zo Selenče, Ema Turanová z Petrovca, Daniel Miháľ z Kysáča, Martin Zvara z Aradáča, Valentína Hudecová zo Starej Pazovy, Teodora Šimoniová zo Selenče, Martin Ján Javorník z Kulpína, Maja Opavská zo Starej Pazovy, Damián Kalko z Pivnice, Tijana Adámeková z Hložian, Nataša Trunečková zo Starej Pazovy, Nina Medovarská zo Silbaša, Katarína Ďurčianska z Nového Sadu a Martin Pekár z Aradáča. 

stipendie3

     V pokračovaní predsedníčka Lakatošová udelila darčeky NRSNM prvákom; v slovenskej triede darčeky dostalo 21 žiakov a v kuchárskom odbore 28 žiakov.  

     Po udelení bolo pracovné stretnutie hostí s riaditeľkou Vrbovskou a správcom školského domova Pavlom Turanom. Dotkli sa témy otvorenia nových vzdelávacích odborov na gymnáziu, pričom sa spoločne vynasnažia, aby zažili čím skôr. Je toto začiatok úspešnej vzájomnej spolupráce v prospech tak samotného gymnázia, gymnazistov, ale i nás tunajších Slovákov.