Program privítania dedka Mráza

     Na našom gymnáziu bol 18.12.2019 usporiadaný príležtostný program privítania dedka Mráza.

dedo1

     Tešili sa mu deti kolektívu gymnázia, ale i II.b trieda, ktorá mala na starosti jeho priebeh a príbeh, na ktoré dohliadala profesorka Marta Pavčoková a v mene syndikátu aj profesor Želislav Marušník. Program hudobne naladila spevácka skupina s klavírny doprovodom Damjana Kalka. Nevystali ani najkrajšie vianočné a novoročné piesne.

dedo2