Vyhláška

     Z dôvodu epidémie chrípky na území Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá - národnostné menšiny vyniesol rozhodnutie o dočasnom prerušení výučby v predškolských ustanovizniach, základných, stredných školách a gymnáziách v období 12. až 21. februára 2020. Rozhodnutie bolo vynesené na základe odporúčania Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva a Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny. Výučba odštartuje v pondelok, 24. februára 2020 podľa platného rozvrhu.