Súťaž v malom fudbale

     Dňa 13. decembra 2019 pod vedeím profesora telesnej výchovi Petra Werleho siedmi naši žiaci sa zúčastnili obvodovej sútaži stredných škôl v malom fudbale v Bečeji. Chlapci dali všetko zo seba, no žiaľ, prvý rival bola ekipa z Titelu, ktorá bola skúsenejšia a po prvom zápase sme boli porazení. Na tento dôvod vplývalo aj to, že naši skúsenejší hráči - maturanti kôli záväzkom boli znemožnení zúčastniť sa. 

Hrali: N. Đokić, A. Nikolić, D. Kosovac, R. Petrović, N. Ilić, M. Šender a M. Anušić.