IN MEMORIAM

   Dňa 9. decembra 2019 sme sa rozlúčili s bývalou kolegyňou Tatianou Korošovou.

   Na gymnáziu pracovala od roku 1997 ako profesorka psychológie a občiankej výchovy, školská psychologička a psychologička v žiackom domove do roku 2013, keď odišla do dôchodku.

tanjakorosova

 

  

      Narodila sa 9. septembra roku 1953 v Bratislave na Slovensku. Prvú až štvrtú triedu skončila na Základnej škole Dubová 1 v Bratislave, od piatej triedy po maturitu chodila na základnú školu spojenú so strednou školou s rozšíreným vyučovaním ruského a anglického jazyka.

     Diplomovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdijný odbor klinická psychológia. Špecializovala lekársku psychológiu na Lekárskej fakulte v Novom Sade.

     Tatiana Korošová pracovala pre rôzne inštitúcie a školy. Pracovala ako vedúca psychologička na Psychiatrickej nemocnici Profesora Matulaya v Kremnici na detskom a ženskom oddelení.

     Ako psychologička pracovala na základných školách v Kysáči a Báčskom Petrovci.

    Taktiež pracovala na Inštitúte pre zdravotnú ochranu matky a dieťaťa Nový Sad, centrum pre habilitáciu a rehabilitáciu Principovec.

    V Báčskom Petrovci si založila súkromnú psychologickú poradňu Abeona.

    Keď ide o Tatianu Korošovú, nemožno nespomenúť aj mnohé mimoškolské a humanitné aktivity, ktorých sa zúčastnila. Bola inštruktorkou pre Vojvodinu pri reforme základných škôl, vlna B. Pracovala na projekte psychomotorickej edukácie detí v Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a Maglići. Je zakladateľkou združenia rodičov detí s osobitnými potrebami MY v Báčskom Petrovci. Tiež sa zúčastnila založenia niekoľkých mimovládnych organizácií ako napr. ASP (Asociácia slovenských pedagógov), Občianskeho združenia TERRA, ACCD (Asociácia kreatívnej komunikácie a debaty).

     Bola triedna jednej generácii maturantov. Na našej škole iniciovala založenie debatného klubu.

     Na Taňu si kolegovia spomínajú ako na inovatívnu, plnú entuziazmu a pozitívnej nálady.

Želislav Marušník