In memoriam

     Dňa 18. marca 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou pracovníčkou Annou Kišovou z Báčskeho Petrovca, ktorá opustila kolektív gymnázia po dlhšej tažkej chorobe. Žiaľ, počas trvania núdzového stavu v štáte a ohraničeného pohybu sme jej nemohli venovať úplnú počesť.

Anna pracovala v žiackom domove od 1. septembra 1997. roku na pracovnom mieste upratovačky. Navždy bude zapísaná do dejín tejto školy.

Anna Kišova