Rozlúčka s maturantmi - Rastanak sa maturantima

Slávnostné udeľovanie diplomov maturantom generácie 2019/2020 prebiehalo 12.júna 2020 v slávnostnej sieni gymnázia.

Sú to 54 maturanti všeobecného gymnázia a 15 žiaci záverečného ročníka kuchárskeho odboru.

103960301 2795161970753546 1539514114571985814 o

103985530 2795162950753448 4524719630450991801 o

104041612 2795161647420245 8960166713678500661 o

 

Na úvod odzneli príležitostné slová riaditeľky Jarmily Vrbovskej, ktorá maturantom poďakovala za vzorný prospech na maturitných skúškach - priemernou známkou 4,50, a popriala plnohodnotné a súce budúce životné kapitoly a šírenie dobrého mena našej školy. Riaditeľka následne vyslovila i meno žiačky generácie. Tento titul si vyslúžila maturantka Maja Opavská, ktorá okrem vynikajúceho prospechu a vzorného správania počas školenia, dosiahla najvyššie úspechy na poli slovenského jazyka a na kultúrno-umeleckom poli. Nasledovali slová vďaky Maje Opavskej, vyslovené vo vlastnom mene a v mene maturantov, za privilégium štúdia na slovenskom gymnáziu, profesorom, vychovávateľom a celému kolektívu gymnázia za krásne roky, vštepované poznatky, smernice a trpezlivosť. Nositeľmi Vukovho diplomu sú 8 maturanti tejto generácie: Martina Miksádová, Denis Pudelka, Irena Struhárová, Maja Opavská, Nataša Trunečková, Maja Čatvenová, Neda Torović a Martina Čobrda. Triedne profesorky Tatiana Juríková-Mačoková, Kristina Kevenská, Dragana Dozet a Vieroslava Struhárová následne pristúpili slávnostnému ceremoniálu odovzdávania diplomov, pričom poinformovali o údajoch v súvislosti s každou triedou a odovzdali i školské diplomy za účasť a dosaženia na kultúrno-umeleckom poli a športu. Program pekným slovom a hudbou ozvláštnili flautistka Martina-Jana Nvotová a recitátorka Dajana Melegová. Darčeky pre maturantov odovzdal Martin Pavčok. Program mala na starosti profesorka Marta Pavčoková. Nasledovalo spoločné fotografovanie, pobavenie a rozlúčkové maturantov s triednymi profesorkami. Fotografie poskytol profesor Jaroslav Grňa.