Voliteľné predmety - Izborni predmeti

Voliteľné predmety pre žiakov prvého  a druhého ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 sú:

  • Jazyk, médiá a kultúra
  • Zdravie a šport
  • Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj
  • Umenie a dizajn.

Potrebné je vyvoliť si 2 predmety, ktoré sa budú vyučovať každý jednu hodinu týždenne.

 

Понуђени изборни програми за први и други разред гимназије у школској години 2020/2021. са по један час недељно су:

  • Језик, медији и култура
  • Здравље и спорт
  • Образовање за одржив развој
  • Уметност и дизајн

Потребно је изабрати 2 предмета.