Zápis do žiackeho domova júl 2020 - Upis u dom učenika jul 2020.

Konečná poradová listina zapísaných žiakov - konačna rang lista upisanih učenika

Rozhodnutie - Odluka

Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova budú žiakom zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.

Potvrde o prijemu u dom učenika će učenicima biti poslate na adresu navedenu u prijavi.