Pre žiakov v žiackom domove - Za učenike u domu učenika

Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na ubytovanie v žiackom domove sú prijatí.

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ DO ŽIACKEHO DOMOVA:
Nástup žiakov do internátu bude prebiehať 31.08.2020r od 15:00 do 21:00h. Žiaka pri ubytovaní môže sprevádzať IBA jedna osoba (mama, otec, zákonný zástupca).
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude ubytovanie prebiehať so zreteľom na dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.


V pondelok, 31.08.2020 majú právo sa ubytovať:
1. Všetci prijatí žiaci na súbehu, ktorí sa zapísali do prvého ročníka;
2. Všetci žiaci, ktorí budú sledovať výuku od 01.09. do 05.09. v škole (podelenie tried na základe dohody s triednym);
Žiaci, ktorí sledujú výuku diaľkovo(onlajn), sa ubytujú o týždeň 06.09.2020 od 16:00 do 21h..

Pri procese ubytovania je potrebné doniesť:
1. Lekárske vysvedčenie(nie staršie ako 15 dní)
2. Výpis z matriky narodených(fotokópia)
3. Posteľnú bielizeň(vankúš, paplón a zabezpečuje internát)
4. Osobný teplomer
5. Rúško
6. Osobnú hygienu
Zmluvu o ubytovaní a Vyhlášku o opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 podpisuje rodič na tvári miesta.
Prosíme Vás, pri procese ubytovania, aby sa dodržiaval odstup 1,5 m a výhradne s rúškom.

Správca žiackeho domova

Pavel Turan

Svi učenici koji su se prijavili za smeštaj u dom učenika su primljeni.

OBAVEŠTENJE O USELJENJU UČENIKA:
Useljenje učenika obaviće se u ponedeljak 31. avgusta 2020. godine, u periodu od 15:00 do 21č. Učenici se useljavaju u prisustvu samo jednog roditelja/staratelja.
Zbog poznate epidemiološke situacije u zemlji u Dom 31.08.2020. godine će se useliti:
1. SVI primljeni učenici koji su upisani u PRVI RAZRED;
2. Svi učenici, koji u radnoj nedelji od 01.09 do 05.09 2020.g POHAĐAJU nastavu u školi.(podela na osnovu dogovora sa odeljenskim starešinom)
Prilikom useljenja doneti:
1. Lekarsko uverenje sa naznakom da je dete sposobno za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju(ne starije od 15 dana);
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Posteljinu (jastuk, prekrivač daje internat)
4. Lični toplomer(toplomeri sa živinim stubom nisu dozvoljeni da se koriste)
5. Maske (preporučuje sa upotreba pamučnih maski, koje je moguće prati i peglati radi dezinfekcije)
6. Svoje lične stvari
Prilikom useljenja roditelj/staratelj potpisuje Ugovor o korišćenju usluga sa Domom, kao i Izjavu u vezi sa infekcijom COVID-19.
Učenici, koji su po rasporedu rada gimnazije na on-lajn nastavi, useliće se 06.09.2020 g. od 16:00 do 21:00č.
Molimo Vas da obavezno nosite maske i držite fizičku distancu.

Upravnik doma učenika

Pavel Turan