Rozvrh vysielaní vyučovacích obsahov - Raspored emitovanja nastavnih sadržaja

Vážení žiaci, rozvrh vysielania vzdelávacích obsahov v srbskom jazyku si môžete pozrieť na linku pod textom a v slovenskom vyučovacom jazyku na portáli NRSNM na http://vzdelavanie.nrsnm.com/ .
Dragi učenici, raspored emitovanja obrazovnih sadržaja možete naći na sledećem linku: