Udeľovanie štipendií gymnazistom a finančnej pomoci prvákom

Dňa 12. októbra 2020 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová slávnostne udelili šestnástim žiakom Gymnázia štipendiá na tento školský rok.

Taktiež 44 žiakom prvého ročníka udelili finančnú podporu v hodnote 7000 din, ktorú sľúbili všetkým prvákom - stredoškolákom v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom pred zápisom do školského roka 2020/2021.

V mene žiakov štipendistov, prvákov a v mene ich rodičov na tomto štedrom geste im zo srdca ďakujeme.

IMG 44b7446a73e2f659057e7ee98f82c6ee VIMG 275b930cbe4ba98cbbb4c86f330893d3 VIMG 6e01e18fa3b5391344ed9221e1bd81d6 VIMG 14eba76e6d527b9d7bf815fa71577650 V