Vršnjački karavan interkulturne edukacije

Projekt Vršnjački karavan interkulturne edukacije, ktorý organizuje Humana – spoločnosť pre podporu detstvu a mladosti z Báčskej Palanky, podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, realizovaný je štvrtý krát. S cieľom rozšíriť vedomosti o histórii, zvykoch, kultúre niektorých národností z týchto priestorov, táto nová skupina na svojej ceste zastala aj v Báčskom Petrovci.  V sobotu, 7. novembra 2020, dvadsiati stredoškoláci z piatich vojvodinských miest a zo štyroch škôl navštívili aj naše gymnázium, ktoré pestuje dialóg so svojim okolím.

Projekat „Vršnjački karavan interkulturne edukacije“ u organizaciji udruženja „Humana – društvo za podršku detinjstvu i mladosti“ iz Bačke Palanke,  podržan od  Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,  realizovan je četvrti put. Sa ciljem da  proširi  znanja o istoriji, običajima, kulturnoj baštini  nekih od nacionalnih zajednica sa naših prostora, ova nova grupa mladih je na svom proputovanju zastala u Bačkom Petrovcu.  U subotu 7.11. 2020. god. 20 srednjoškolaca iz 5 vojvođanskih mesta i  4 škole je posetila Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika, ustanovu koja prerasta okvire i neguje dijaloge sa svojom okolinom.

IMG 20201107 095752