Nové dve 3D tlačiarne - Nova dva 3D printera

Dňa 7. decembra predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka v miestnostiach MSS v Petrovci udelil Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom ďaľšie dve 3D tlačiarne a 6 kusov filamentov. Tieto učebné pomôcky finansoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene gymnázia darček prijala riaditeľka Jarmila Vrbovská. Tlačiarne budú používané na hodinách informatiky, umenia a zvlášt na hodinách nového IT odboru v slovenskom vyučovacom jazyku, ktorý, dúfame, v tomto školskom roku zažije na gymnáziu v Petrovci. Ďakujeme za tento cenný dar.

IMG 47a9c6087fad0b407cf5962b8a979aaf V