Online recitačná a literárna súťaž Čo dokáže pekné slovo - Online takmičenje u recitovanju i literarnim radovima

Na tohtoročnej online recitačnej súťaži a na tohtoročnej literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo (obe v organizácii NRSNM) zúčastnilo sa spolu 11 žiakov z našej školy.  Na online recitačnej súťaži zo štyroch recitátoriek dve boli odmenené, Valentína Hudecová IV.b obsadila 1. miesto získala Cenu poroty obecenstva, Karmena Kováčová III.b získala Cenu poroty obecenstva. Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo zo zaslaných 7 žiackych prác, naši žiaci obsadili dve miesta: Irena Mirjam Nvotová III.a  1.miesto, Alexandra Muhová III.b  2.miesto.

profesorka slovenčiny Marta Pavčoková