Multikulturalizmus - Multikulturanost

Dňa 8.12.2020 riaditeľ Archívu Vojvodiny dr Nebojša Kuzmanović, advokát Miloš Lončar a prof. dr. Milorad Drobac navštívili naše Gymnázium a našu školskú knižnicu, ktorá má približne 28.000 kníh. Touto príležitosťou riaditeľ Kuzmanović našej knižnici daroval knihy o srbsko-slovenských kultúrnych vzťahoch a evanielickú Bibliu zo svojej zbierky, ktorá datuje z 1892.roku.

Pánovi Kuzmanovićovi v mene budúcich čitateľov týchto cenných kníh ďakujem a verím, že každá kniha bude prečítaná.

riaditeľka gymnázia

Dana 8.12.2020. godine direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, advokat Miloš Lončar i prof. dr Milorad Drobac su posetili našu Gimnaziju i obišli gimnazijsku biblioteku, koja ima oko 28.000 knjiga. Tom prilikom je direktor Kuzmanović školskoj biblioteci poklonio knjige o srpsko-slovačkim kulturnim vezama i evangelističku Bibliju iz svoje biblioteke iz 1892. godine.

Ovim putem se g. Kuzmanoviću u ime budućih čitalaca ovih vrednih knjiga zahvaljujem i verujem, da će svaka knjiga biti pročitana.

direktorka gimnazije

IMG 3441,IMG 3475