Obeležavanje dana Svetog Save, školske slave

Školska slava Sveti Sava se svake godine obeležavala prigodnom svečanom akademijom i raznim aktivnostima, koje veličaju ovaj praznik. Ove godine takve aktivnosti ne možemo realizovati. Za vreme pandemije virusa nije dozvoljeno okupljanje većeg broja ljudi.

U školi i u domu učenika su svakodnevno deca i naši radnici. Njihova bezbednost je naša obaveza. Mere usmerene na zdravlje i higijenu su rigorozne.

Dan Svetog Save obeležavavamo radno, ali nenastavo dana 27. januara 2021. godine. Učenici i nastavnici tog dana nemaju obavezu da dolaze u školu, već se upućuju na liturgije u hramove u svojim mestima uz poštovanje svih mera koje su propisane u ovim objektima. Tokom nedelje od 25. – 29. januara 2021. g. na časovima odeljenjskog starešine tema nastavne jedinice je školska slava. Otvorena je i virtuelna učionica - sekcija za obeležavanje dana Svetog Save i mentor je veroučitelj pravoslavne veronauke, a rezultat rada učenika na sekciji će biti uz dozvolu članova sekcije objavljen na zvaničnoj veb stranici gimnazije sa domom učenika i na fejsbuk profilu škole.