Podpora žiakom prvého ročníka - Podrška učenicima prvog razreda

     V piatok 5. februára 2021 so začiatkom o 11:15 hodín v slávnostnej sieni gymnázia Obec Báčsky Petrovec odovzdala darčekové poukazy žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Začiatok školy je udalosť plná emócií, je to začiatok nového životného obdobia, ktorý zostáva v pamäti po celý život. Rodičia sa vždy snažia, aby bola táto udalosť pre ich deti čo krajšia, hoci je to neraz veľký výdavok pre rodinný rozpočet.     

     Preto Obec Báčsky Petrovec prvýkrát v roku 2020 vyšla v ústrety rodičom, ktorých deti začali navštevovať prvý ročník gymnázia tým, že vyčlenila určité prostriedky z rozpočtu obce a pre nich pripravila darčekové poukazy pre športovú vystroj a peňažnú pomoc v hodnote 7000 dinárov. Pri tejto príležitosti odovzdaných bolo 68 darčekových poukazov a peňažné prostriedky boli pridelené v minulom roku v decembri.

     Darčekové poukazy riaditeľke gymnázia Jarmile Vrbovskej odovzdala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedom zhromaždenia obce Dr. Jánom Jovankovičom, zástupcom predsedu zhromaždenia obce Dr. Jánom Šuľanom a podpredsedníčkou NRSNM Dr. Tatianu Vujačićovou.

    Ďakujem predstaviteľom obce v mene žiakov a v mene ich rodičov za túto pomoc našim prvákom, tento cenný gest podporuje zápis žiakov do gymnázia. 

Riaditeľka

Подршка ђацима првог разреда гимназије

     У петак 05. фебруара 2021. године са почетком у 11:15 часова у свечаној сали гимназије Општина Бачки Петровац је реализовати уручење ваучера ђацима првацима Гимназије ''Јан Колар'' у Бачком Петровцу.

     Почетак школе је догађај пун емоција за ђаке прваке, почетак новог периода живота, због чега остаје у сећању за цео живот. Родитељи се увек труде да тај догађај учине што лепшим за своју децу, али без сумње је то велики трошак за буџет породице. Због тога је Општина Бачки Петровац први пут у 2020. години изашла у сусрет родитељима деце која су кренула у први разред гимназије издвојивши одређена средства из буџета општине и припремила за њих поклон ваучере за спортску опрему као и новчану помоћ у износу од 7000 динара. Овом приликом је додељено 68 ваучера а новчана средства су додељена прошле године у децембру.

     Ваучере је директорки гимназије Јармили Врбовски уручила председница општине Јасна Шпрох, заједно са председником Скупштине општине др Јаном Јованковичом, замеником председника Скупштине др Јаном Шуљаном и потпредседницом НССНМ др Татианом Вујачић.

     У име ученика и њихових родитеља захваљујем се представницима општине за ову помоћ нашим првацима, ово је подстицај за упис ученика у гимназију.

Директорка

vsetci prvaci

predsedoviapodpreseda

 

 

publika