Správa z realizovanej školskej súťaže zo slovenského jazyka

Školská súťaž zo slovenského jazyka v tomto školskom roku 2020/21 pre pandémiu koronavírusu a kombinovaný model výučby sa realizovala 11.02. a 18.02, v oboch prípadoch so začiatkom o 12.h. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 21 žiakov, právo na účasť na republikovej súťaži získali 14 žiaci. Súťaž zorganizovali profesorky slovenského jazyka a literatúry Annamária Boldocká-Grbićová a Marta Pavčoková.

Účasť na republikovej súťaži získali nasledovní 14 žiaci:

I. ročník:     I.a   Simona Kreko,  Miroslav Zvara.      I.b    Andrej Dudáš

II. ročník:   II.a   Jana Opavská,  Ema Pudelková, Simona Đurićová

III. ročník:  III.a  Nina Marčoková, Martin Zvara.    III.b   Teodora Šimoniová,  Jana Švecová

IV. ročník:  IV.a  Sara Obuchová, Daniel Miháľ, Xénia Medovarská.   IV.b  Valentína Hudecová.

                                                                                                     

                                                                                        prof. slovenského jazyka a literatúry  

                                                                                        Marta Pavčoková