Správa o činnosti Literárneho krúžku Sládkovič v III. kvartáli šk. roku 2020/21

     Aj v týchto sťažených podmienkach výučby podarilo sa nám, keď  ide o činnosť Literárneho krúžku Sládkovič vydať jarné číslo Sládkoviča. Má 30 strán, rôznorodé príspevky, o koronavíruse, vlastné básne, pozoruhodné slohové práce, odmeňované práce z literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo, rozhovor s bývalou gymnazistkou Petrou Častvenovou, ktorá aj ďalej píše kvalitnú a páčivú poéziu a scenár z Dobroduchárne, vysielania RTV, ktoré má na starosti kolegyňa Aanamária Boldocká-Grbićová – ide o jazykové poučky. Vo vysielaní sa zúčastňujú naši žiaci nepriamo tak propagujúc našu školu. Časopis má digitálnu formu, je zverejnený na našej webovej stránke. To, čím sa líši od predchádzajúcich niekoľkých čísel je to, že grafickú úpravu časopisu urobila kolegyňa Daniela Marková. Ak budete mať záujem, môžete si to popozerať, časopis v takomto novom rúchu je veľmi pekný, pôsobí mladisto a moderne. Verím, že aj to zaujme pozornosť potenciálnym našim budúcim žiakom, keď budú navštevovať webovú stránku našej školy a eventuálne prispeje k ich rozhodnutiu školiť sa u nás.

     Aj organizátori obecnej recitačnej súťaže sa museli prispôsobiť podmienkam, ktoré diktuje situácia v akej sme. Rozhodli sa realizovať súťaž online formou. Podobne ako v jeseň, keď išlo o Rozhlasovú súťaž mladých recitátorov, naše recitátorky nahrali svoj prednes vo forme videa a taký prednes, prostredníctvom Wetransferu sme zasielali do Slovenského vojvodinského divadla. Aby oni mohli hodnotiť, eventuálne zverejniť tieto prednesy, rodičia recitátoriek podpisovali osobitný dokument – Súhlas. Súťaž bude 30. marca hodnotiť trojčlenná komisia, ktorá štyri najlepšie prednesy posunie ďalej na oblastnú, čiže zónovú prehliadku ,,Pesniče naroda mog“. Naše kandidátky sú Una Žilićová a Ema Pudelková z 2.a triedy, Karmena Kováčová, Jana Švecová a Alexandra Muhová z 3.b triedy, Valentína Hudecová zo 4.a triedy. Nacvičovali ich Branislava Janković a Marta Pavčoková.

                                                                                               prof. slovenského jazyka a literatúry

                                                                                                Marta Pavčoková