Návšteva veľvyslanca Iranu - Poseta ambasadora Irana

     Dňa 13. marca 2021 naše gymnázium navštívili J.E. pán Rashid Hassanpour veľvyslanec Iránskej islamskej Republiky v Srbsku a tretí tajomník veľvyslanectva pán Sodaif Ataei so svojimi manželkami. Týchto vážených hostí k nám priviedol pán Dr Ján Kišgeci spolu so svojou rodinou ako svojich priateľov. Hostí privítala a gymnázium a žiacky domov návštevníkom predstavila riaditeľka Jarmila Vrbovská. Hostia z Iranu boli príjemne prekvapení veľkoleposťou budovy, bohatou školskou knižnicou, umeleckou galériou, pamätnou izbou, historickou izbou venovanou XIV. VÚSB a ornitologickou zbierkou, ktorej aj sám pán Kišgeci bol zakladateľom pred 60. rokmi, keď bol žiakom gymnázia. Jedinečná slovenská škola so storočnou tradícou v Srbsku aj návštevníkom z Iranu bude peknou spomienkou, čo v príjemnej atmosfere počas obchádzky a pri rozlúčke potvrdili.

     Dana 13. marta 2021. g.  našu gimnaziju su posetili NJ.E. g. Rashid Hassanpour ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji i treći sekretar ambasade g. Sodaif Ataei sa svojim suprugama. Cenjene goste nam je doveo g. Dr Jan Kišgeci zajedno sa svojom porodicom kao svoje prijatelje. Goste je primila i gimnaziju i dom učenika je predstavila direktorka Jarmila Vrbovski. Gosti iz Irana su bili prijatno iznenađeni impozantnošću zgrade, bogatom školskom bibliotekom, umetničkom galerijom, istorijskim sobama u školi i ornitološkom zbirkom, čiji aktivista i jedan od osnivača je bio i sam g. Kišgeci pre 60 godina, dok je bio učenik gimnazije.  Ova jedinstvena slovačka škola sa stogodišnjom tradicijom u Srbiji će i posetiocima iz Irana biti lepa uspomena, što su potvrdili u prijatnoj atmosferi za vreme obilaska i prilikom rastanka sa direktorkom.

Iran1

Iran2

Iran3