Dolnozemské zlaté pero 2021

Správa z II. ročníka literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero 2021

Tohto roku Spolok Slovákov z Bulharska organizoval už II. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. 5. júla 2021 odborná porota v kategórii próza – stredné školy z našej školy odmenila III. cenou Alexandru Muhovú z 3.b triedy. Práca je zverejnená v elektronickom Zborníku víťazných prác.

B. Petrovec, 5. júla  2021                                                             Marta Pavčoková