Fotografie zo semináru Kreatívne písanie NRSNM dec. 2021

kreativne1

kreativne2