Na rodičovskej porade 3.k triedy

Žiaci 3.k triedy prekvapili svojich rodičov na rodičovskej porade pochúťkami, ktoré sami pripravili.

r1

r2