Pracovné dielne pre maturantov

Na gymnáziu 3. a 5. novembra 2021 prebiehal seminár pre maturantov gymnázia a žiakov záverečného ročníka kuchárskeho odboru v organizácii Regionálnej rozvojovej agentúry Bačka. Spracované sú dve témy v tvare dielní Biznis plán a Ako sa predstaviť - rozhovor pre budúce zamestanie. Dielne absolvovali 22 žiaci.