SPRÁVA zo školskej súťaže zo slovenského jazyka

Dňa 14. marca 2022 so začiatkom o 13.45h prebiehala školská súťaž zo slovenského jazyka. Na súťaži sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Požadované percento (minimálne 70% ) úloh na testoch – teda právo účasti na republikovej súťaži, ktorá bude prebiehať 21. mája 2022 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, získalo 11 žiakov: tri žiačky 1. ročníka (Lucia Stajićová, Naďa Marčoková a Ema Speváková, všetky z 1.a triedy), tri žiačky 2. ročníka (Ema Chalupková, Andrea Javorníková a Simona Kreková - všetky z 2.a triedy), dve žiačky 3. ročníka (Ema Pudelková a Sára Andrášiková – obe z 3.a triedy) a traja žiaci 4. ročníka (Martin Zvara 4.a, Alexandra Muhová 4.b a Jana Švecová 4.b).

Správu napísala

Marta Pavčoková