Kultúrno-umelecká Domiáda 2022

25. Pokrajinské stretnutie stredoškolských domovov na kultúrno-umeleckej Domiáde bolo v sobotu 26. marca 2022 v Apatíne. Náš žiacky domov dosiahol pozoruhodné výsledky:
I. miesto – poeticko-scénický prejav. Traja maturanti Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damjan Kalko sa predstavili s prejavom Tišina sitnog paora Ladačkog. So žiakmi spolupracovala vychovávateľka v žiackom domove Anna Speváková.
II. miesto – Kategória Výtvarné práce. Žiačka Jana Opavská.
II. miesto – folklór. Autorkou choreografie slovenských ľudových tancov Pri Dunajskom moste je profesorka telesnej výchovy Tatiana Kriváková - Amidžićová. Tanečnú skupinu tvoria 12 žiaci: Stefan Trkulja, Pavel Pavlini, Martin Pekár, Kristijan Šimek, Jelena Ardalová, Andrea Opavská, Karmena Kováčová, Teodora Šimoniová, Tea Pudelková, Maja Žigmundová, Tijana Týrová a Teodora Hana Fodorová.
III. miesto – populárna hudba. Päťčlennú vokálno-inštrumentálnu skupinu priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi. Tvoria ju: Damjan Kalko, Andrea Javorníková, Martina Agarská, Stefan Trkulja a Martin Zvara. Skladba: Nech nás nič nerozdvojí. Hudba: Juraj Súdi ml. Text: Karmena Kováčová.
III. miesto – ľudová hudba. Skupinu tvoria: Martina Agarská, Andrea Javorníková, Stefan Trkulja, Martin Zvara a Damjan Kalko. Splet slovenských ľudových piesní. Žiakov sprevádzal a priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi.
 
 vyhrali
 
d21
 
d2
 
vykres
 
d4
 
d6