Naši žiaci na Andrevlji v apríli 2022

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá úspešne realizoval projekt v oblasti skvalitňovania vzdelávacieho procesu stredného školstva. Naši žiaci ​​pobudli v Centre pre hospodársko-technologický rozvoj Vojvodiny na Andrevlji (Banoštor) od 28. marca do 2. apríla bežného roku. Celkovo sa na semináre v tomto cykle zúčastnilo 43 talentovaných žiakov a 4 pedagógovia, profesori v úlohe učiteľov-edukátorov z rôznych škôl z územia AP Vojvodiny. Z našej školy to boli Martin Zvara, Adriana Vozárová a Irena Nôtová zo 4.a, Karmena Kováčová, Jana Švecová, Teodora Šimoniová a Nina Medovarská zo 4.b, Andrej Dudáš z 2.a, Nela Mladenovićová a Sofia Bešková z 1.a triedy s vedúcim profesorom dejepisu Martinom Širkom.

Tému „Od Pytagora po Archimeda – Človek je mierou všetkých vecí‟ žiaci s profesorom spracúvali hlavne z hľadiska filozofie, a to na zaujímavý spôsob. Výsledok aktivít a konečná prezentácia je vo forme videa.

Okrem aktivít na Andrevlji bol na programe aj výlet do Nového Sadu a Sriemskych Karloviec.

V praxi, prostredníctvom tohto projektového vyučovania sa veľmi úspešne ukázala medzipredmetná korelácia. Žiaci cez tento druh neformálneho vzdelávania rozvíjali svoje kompetencie. Najdôležitejšie bolo určite rovesnícke vzdelávanie, rozvoj funkcionálnych vedomostí a uplatnenie inovatívnych technológií. Získané vedomosti a skúsenosti predstavujú dôležitý doplnok formálnemu vzdelávaniu. Žiaci svojím správaním a usilovnosťou predstavovali naše gymnázium v tom najlepšom svetle.

Záverečná prezentácia vo formie videa sa nachádza na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8X8H3gb_9DA&t=5s

                                               Správu pripravil profesor dejepisu Martin Širka

Okupljanje u Kongresnom centru Ceptor   Andrevlje

Board sala

Poseta NRSNM

Predstavljanje završnih radova