Voliteľný predmet Zdravie a šport

V mesiacoch február až apríl sa v rámci výberového predmetu Zdravie a šport, ktorý prednáša profesorka telesnej výchovy Adriana Halaj pre prvé a druhé ročníky, konali rôzne prednášky na tému zdravia.

Problematiku prvej gynekologickej prehliadky a pomoc pri prekonaní strachu z prvej návštevy gynekologickej ambulancie, žiakom priblížila naša známa gynekologička Jarmila Šproh-Beljička.

Informácie z oblasti fitnessu, čiže všetko o cvičení v posilňovni a zdravom životnom štýle, poskytli osobní tréneri Miroslav Bulatović a Ivana Dragišić z Nového Sadu, ktorí to nakoniec roztočili so žiakmi v gymnaziálnej posilňovni.

 
                                               Správu pripravila profesorka Adriana Halaj

zdravie1