Škôlkári navštívili gymnázium

Dňa 27. apríla 2022 malí škôlkári so svojimi vychovávateľkami navštívili gymnázium. Máme nádej, že sú to naši budúci žiaci.

m4

m3

m2

m1