Republiková súťaž zo slovenského jazyka 2022

Dňa 21. marca 2022 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka. Na súťaži sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy, úhrnne ich bolo 36 (súťaže sa zúčastnili aj stredoškoláci z ďalších troch stredných škôl).

Prvé tri miesta v jednotlivých ročníkoch sa podarilo obsadiť ôsmim našim žiakom.

Podľa ročníkov obsadenie miest je nasledovné:

-  1. ročník: 1. miesto - Naďa Marčoková 1.a, 2. miesto - Lucia Stajićová 1.a, 3. miesto - Ema Speváková 1.a,

-  2. ročník: 1. miesto - Simona Kreková 2.a, 2. miesto - Andrea Javorníková 2.a,

-  3. ročník: 1. miesto - Ema Pudelková 3.a, 

-  4. ročník: 1. miesto - Alexandra Muhová 4.b, 3. miesto - Martin Zvara 4.a.

                                                                                                     Správu napísala

                                                                                                    Marta Pavčoková