Rozlúčka v žiackom domove

V stredu 11. mája 2022 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára bol večierok venovaný maturantom. Tohto školského roku sa internátny kolektív rozlúčil s ďalšou generáciou maturantov 2003-2004. Rôzne písomné prednesy a hudobné pásma nejedného maturanta dojali.

Všetko dobré im želá kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

im0

im1

im2

im3

im5