Najkrajšia fotografia prírody vôkol nás

     Na gymnáziu v organizácii biologicko-chemického krúžku bol prvýkrát organizovaný súbeh O najkrajšiu fotografiu prírody vôkol nás. Na súbeh žiaci poslali úhrnne 56 fotografií.

      Fotografie zhodnotila profesorka výtvarnej kultúry takto:

     „Fotografia ako najmladšia oblasť vo vizuálnom umení má tiež široké stanovisko keď ide o výber námetov.  Na súťaži temou bola príroda vôkol nás kde sa žiaci – autori prejavili rôzne spôsoby zachytávania krajiny vôkol seba. Buď to boli široké kompozície alebo makro zábery. Záujem pre svet prírody bol rôznorodý.

     Tiež sme si všimli i hru s časom čiže expozíciou, so svetlom, ako i z kompozíciou ktorá žiaľ nebola vždy dobre zachytená, i keď je dobre známe že je vo fotografii často ťažko určiť dobrú kompozíciu v určitej chvíli. 

     O úspešnosti týchto prác by sme mohli ešte veľa toho povedať. Každá technika a odbor vo výtvarnom umení je jedineční, ako i autori ktorí sa predstavili svojími prácami. Všetkých by sme osobitne pochválili a zaželali nech sa i naďalej rozvíjajú vo svojej práci, skúmajú a rozširujú svoje obzory.“

    Porota, v zložení profesorka výtvarnej kultúry Daniela Marková, profesorka biológie Vjeroslava Struhárová a profesor fyziky Jaroslav Grňa zhodnotila všetky fotografie a zhodla sa udeliť ceny až piatim žiakom účastníkom prvého foto súbehu.

     Anna Hrubíková 3.a – Dunaj:

Dunaj

Ivana Milenković 2.c- Pole:

Pole

Ema Turanová 4.b - Včielka na černiciach:

Včielka na černiciach

Maja Tordajová 4. - Kvety:

Kvety

Adriana Vozárová 4.a - Orava: 

Orava