Dobrodružstvo vo výskumnej stanici Petnica

Nacionálny konvent o EU a nemecká spolupráca vypísali súbeh pre stredné školy na tému Trvalo udržateľného rozvoju. Vychovávateľky v žiackom domove Milada Stankovićová a Jasna Laćarková si zvolili dve žiačky Teu Pudelkovú a Moniku Papovú a prihlásili ich na súbeh, ktorý mala za cieľ udžateľne doriešovať problematiku v našom prostredí. S tým v súvistlosti sa od 26.04 do 30.04.2022 roku žiačky zúčastnili edukácie vo Vedecko výskumnej stanici –Petnica, ktorá sa nachádza v blízkosti Váľeva.

V Petnici sme sa zoznámili s novými priateľmi z rozličných miest v Srbsku a s inštruktorom, ktorý nás srdečne privítal. Každodenne sme po niekoľko hodín usilovne pracovali na našich projektoch. Zamerali sme sa na problematiku nášho prostredia. Inštruktori nám prezentovali prezentácie o udržateľnom rozvoji a veľa toho nás naučili. Tiež sme mali príležitosť vidieť krásu bystrého Petnickeho jazera a pohrať sa v laboratóriu s rôznymi mikroskopmi. To čo nám zostane v pamäti, je že inštruktor pricestoval z ďalekého Brazila. Najviac sa zameral na turizmus v našom štáte.

Sme pyšné na to, že sme práve my boli zvolené zúčasniť sa tohto edukačno-priateľského konventu.

Tea Pudelková II.b/16a, Pivnica a  Monika Papová II.b/16a, Pivnica:

p2

p1