Naši žiaci v Kanjiži v júli 2022

Kemp multikulturalizmu 2022 bol v Kanjiži od 26. do 29. júna 2022. Organizoval ho Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie v rámci Projektu Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Zo siedmych vybraných škôl Vojvodiny bolo i naše gymnázium. Predstavili ho siedmi žiaci: Ana Hrubiková 3.a, Emilija Vujačićová 1.a, Milica Glavaš 1.c, Maja Menđan 1.c, Matej Beljička 1.a, Vladimir Gombar-Burčak 1.i, a Martin Červeni 2.b. So žiakmi v Kanjiži pobudla profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amidžić.

Zaujímavé hry bez hraníc a kamarátenie pozitívne vplývali na náladu a úspechy našich žiakov. Cieľ projektu bol realizovaný tiež i v príjemnom ovzduší rieky Tisi.

správu zostavila profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amdidžić

IMG 119cf291c71d5f0a2e9e0c925a665020 V

IMG 3d1a822fe0ad27c3977973bf7f0d0240 V

IMG 06ebbcf754654c5dfd0b3dcedefb05fe V

spolocnaIMG 067273df927cf6363c3327ade599dd8d VIMG 1fd453348720eaa4b285f1212daa162b VIMG 6abe88911390b9767d055d316498185e VIMG 6bfb751edad7209a5754f0a4db651bbd VIMG 64db8599847f9205cb2b7cef73c0dcba VIMG 76fda1f6f3129f26f20452fbd34484cd VIMG 90dd844bd6b7963fa52b911493e967a7 VIMG 523b0343382cadf162df6b87d48aaaf0 V