Putovná súťaž 2022

V dňoch 14.-16.októbra 2022 v Nadlaku prebiehal XVII. ročník PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV, ktorú finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a hlavným organizátorom je Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci reprezentovali šesť žiačok: Simona Kreková, Andrea Opavská, Andrea Javorníková, Jelena Ardala, Helena Štrbová a Ema Chalupková. Naše žiačky predstavili slovenským žiakom z Kovačice, Békeščaby a Nadlaku osobnosť a dielo akademickej maliarky Zuzky Medveďovej (125.výročie narodenia), klady trilingválnosti a o pazovské ľudové piesne. Mentorky boli profesorky Daniela Marko a Annamária Boldocká-Grbićová.

Kovačičské gymnázium predstavili štyria žiaci III.ročníka: Michael Kotváš, Michaela Poliaková, Ivana Haníková a Andrej Trnovský. Tento tím si posvietil na národopisné témy – o kovačických a padinských krojoch. Mentorkou bola profesorka Tatiana Bovdišová.

Okrem nových poznatkov, kamarátenia a výmeny skúseností, žiaci pookriali i na stretnutí – družnej debate s básnikom Ivanom Miroslavom Ambrušom.

Správu pripravila Annamária Boldocká-Grbićová
 PREZENTÁCIA 1
 
PREZENTÁCIA 2
 
PREZENTÁCIA 3
 
SPOLOČNÁ NADLAK