Spievajže si, spievaj

Predstavitelia Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom na 30. Festivale Spievajže si, spievaj 2022 v Báčskom Petrovci 4.12.2022.
Žiakov na hudobnom krúžku pripravoval Dr. Juraj Súdi.
Každá žiačka/žiak vystúpili s dvomi piesňami.
 
Eleonora Abelovská 1. ročník, z Aradáču:
1. Mám pred domom veľmi peknú záhradku
2. Ej, padá, padá rosička
Lucia Stajićová 2. ročník z Kysáča, obsadila 2. cenu v kategórii spevákov z Gymnázia so žiackym domovom
1. Husy, biele husy
2. Milujem šuhaja
Jelena Ardala 3. ročník zo Starej Pazovy obsadila 1. cenu v kategórii spevákov z Gymnázia so žiackym domovom
1. Šťiri nuocke ňespala som...
2. Už je pounoc, už dvanácta bije...
Stefan Trkuľa 4. ročník zo Šídu
1. Či to labuď na tej vode pláva
2. Slabý figový strom prihýna sa ku zemi. 
 
správu pripravil profesor Hudobnej kultúry Dr. Juraj Súdi
 
spievaj