Grafický fábor v decembri 2022

Naše usilovné umelkyne na grafickom tábore:

tabor

tabor plagat